1. اعلام برنامه کنفرانس
برنامه کنفرانس اعلام گردید.
2. شروع داوری مقالات کامل
کمیته علمی دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران با همکاری داوران این کنفرانس فرآیند مرور و بررسی دقیق مقالات کامل دریافتی را آغاز کرده است. نتیجه داوری مقالات کامل به تدریج از طریق سامانه آنلاین کنفرانس برای نویسندگان مسئول ارسال می شود و نهایتا همه مقالات کامل دریافتی تا تاریخ 18 مهر 1399 تعیین تکلیف خواهند شد.
3. تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
با توجه به درخواست تعداد زیادی از محققین دانشگاهی و صنعتی مبتنی بر تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات، علیرغم حجم مقالات دریافت شده تا این لحظه، ارسال چکیده مقاله تا مورخ 12-6-99 تمدید می گردد. از علاقمندان درخواست می‌گردد، ارسال چکیده مقاله خود را به روزهای پایانی به علت بار احتمالی بر روی سرور موکول ننمایند.
4. شروع داوری چکیده مقاله های دریافتی
کمیته علمی کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران با همکاری داوران این کنفرانس فرآیند مرور و بررسی دقیق چکیده مقاله های دریافتی را آغاز کرده است. نتیجه داوری چکیده ها به تدریج از طریق سامانه آنلاین کنفرانس برای نویسندگان مسئول ارسال می شود و نهایتا همه چکیده ها تا تاریخ 12 شهریور 1399 تعیین تکلیف خواهند شد.
5. تقدیر از سه مقاله برتر کنفرانس
از سه مقاله برتر کنفرانس، توسط حامی صنعتی کنفرانس تقدیر بعمل خواهد آمد.
6. نمایه سازی مقالات کنفرانس در پایگاه ISC
مقالات پذیرفته شده در کنفرانس در پایگاه ISC نمایه می‌شوند.
7. نمایه سازی مقالات کنفرانس در سایت سیویلکا
مقالات پذیرفته شده در دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران در پایگاه اطلاعات علمی سیویلیکا نمایه خواهند شد.
8. حمایت انجمن علمی کامپوزیت ایران از کنفرانس
انجمن علمی کامپوزیت ایران به جمع حامیان کنفرانس پیوست
9. حمایت انجمن صنعتی کامپوزیت ایران از کنفرانس
انجمن صنعتی کامپوزیت ایران به جمع حامیان معنوی کنفرانس پیوست
10. برگزاری کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
دومین دوره کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران در تاریخ 7 و 8 آبان سال 1399 برگزار می‌گردد.
11. اعلام نتایج داوری کنفرانس
نتایج داوری کلیه مقالات ارسال شده به کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران مشخص گردید.