برگزاری کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

چهارمین دوره کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران در تاریخ 3 و 4 بهمن 1403 برگزار می‌گردد.

20 خرداد 1403