به استحضار میهمانان و شرکت کنندگان محترم می‌رساند که محل برگزاری کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران، در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران به آدرس ذیل می‌باشد:


امیرآباد شمالی، بالاتر از تقاطع جلال احمد، جنب پردیس فنی، دانشکده علوم و فنون نوین

نقشه

 

برنامه دو روز برگزاری کنفرانس به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

دریافت برنامه کنفرانس

 

مقالات پوستری دریافت شده توسط کمیته برگزاری کنفرانس در محل در نظر گرفته شده نصب خواهد شد و ارائه دهندگان مقالات پوستری موظف هستند که در زمانهای مشخص شده در برنامه برای ارائه مقالات پوستری در کنار پوستر خود حضور داشته باشند. مقالات پوستری نیز همانند مقالات شفاهی در طی روزهای برگزاری کنفرانس برای انتخاب دو مقاله منتخب توسط کمیته داوری کنفرانس  ارزیابی و امتیازدهی خواهند شد.

ارائه دهندگان مقالات شفاهی نیز حداکثر ده دقیقه قبل از شروع نشست مربوط به خود، موظف به مراجعه به مسوول کامپیوتر محل ارائه می‌باشند تا فایل ارائه آنها توسط مسوول کامپیوتر بر روی کامپیوتر کپی و گزارش حضور مربوط به روسای نشست تحویل گردد. توصیه اکید می‌گردد که فرآیند نقل و انتقال فایلها بر روی سیستم‌های محلهای ارائه حتماً قبل از شروع نشست صورت پذیرد تا اخلالی در روند ارائه سایرین ایجاد نگردد. فایلهای ارائه در فرمت Power Point نسخه 2007 به بعد قابل قبول هستند. کمیته اجرایی کنفرانس از همکاری  و توجه شما ارائه دهندگان محترم به موارد ذکر شده، سپاسگزاری می‌نماید.

کلیه گواهی‌های مقالات ارائه شده به صورت پوستری و شفاهی، پس از مراسم اختتمایه تقدیم حضاری که مقاله پوستری و شفاهی خود را ارائه نموده‌اند،‌ خواهد شد. مستدعی است به منظور حفظ نظم مراسم، از مراجعه حهت دریافت گواهی در سایر مواقع پرهیز نمایید.