بسته الماس (حمایت مالی معادل 250 میلیون ریال)

  

 • درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی الماس کنفرانس در کلیه کاتالوگ ها، پوسترها و اطلاع رسانیهای کنفرانس
 • اختصاص 25 دقیقه سخنرانی به نماینده سازمان حامی در سالن اصلی (با تأیید متن سخنرانی توسط کمیته علمی)
 • پخش فیلم تبلیغاتی حامی در افتتاحیه کنفرانس و قبل از سخنرانی مقام مسوول
 • اختصاص یک غرفه سطح الماس  (18متر مربع) در نمایشگاه جانبی کنفرانس
 • دعوت افتخاری از 8 نفر به انتخاب سازمان حامی برای حضور در کنفرانس
 • اهداء لوح تقدیر کنفرانس به سازمان حامی
 • قرار گرفتن پرچم سازمان حامی در سالن اصلی و لابی کنفرانس
 • درج دو صفحه گزارش بر روی CD کنفرانس
 • درج دو صفحه تبلیغ در کتابچه کنفرانس
 • قرار گرفتن لوگوی حامی در صفحه اول سایت کنفرانس
 • درج نام و لوگوی سازمان در سالن اصلی کنفرانس
 •  اختصاص قسمتی بر روی CD کنفرانس جهت تبلیغات حامی
 •  قراردادن کاتالوگهای حامی در محتویات پکیج شرکت کنندگان
 • قراردادن هدایای حامی در محتویات پکیج شرکت کنندگان

 

 

بسته طلایی (حمایت مالی معادل 180 میلیون ریال)

 

 • درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی طلایی کنفرانس در کلیه کاتالوگ ها، پوسترها و اطلاع رسانیهای کنفرانس
 • اختصاص یک غرفه سطح طلایی (15 مترمربع) در نمایشگاه جانبی کنفرانس
 • دعوت افتخاری از 6 نفر به انتخاب سازمان حامی برای حضور در کنفرانس
 • اهداء لوح تقدیر کنفرانس به سازمان حامی
 • قرار گرفتن پرچم سازمان حامی در سالن اصلی کنفرانس
 • درج یک صفحه تبلیغ در کتابچه کنفرانس
 •  قرار گرفتن لوگوی حامی در صفحه اول سایت کنفرانس و لینک حامی در صفحه حامیان کنفرانس
 • درج نام و لوگوی سازمان در سالن اصلی کنفرانس
 • اختصاص قسمتی بر روی CD کنفرانس جهت تبلیغات حامی
 • قراردادن کاتالوگ ها و هدایای حامی در محتویات پکیج شرکت کنندگان

 


بسته نقره‌ای (حمایت مالی معادل 120 میلیون ریال)

 

 • درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی نقره ای کنفرانس در کلیه کاتالوگ ها، پوسترها و اطلاع رسانیهای کنفرانس
 •  اختصاص یک غرفه سطح نقره ای (12 مترمربع) در نمایشگاه جانبی کنفرانس
 •  دعوت افتخاری از 4 نفر به انتخاب سازمان حامی برای حضور در کنفرانس
 • اهداء لوح تقدیر کنفرانس به سازمان حامی
 • قرار گرفتن پرچم سازمان حامی در لابی کنفرانس
 • درج یک صفحه آگهی تبلیغاتی بر روی CD کنفرانس
 • قرار گرفتن لوگوی حامی در صفحه اول سایت کنفرانس و لینک حامی در صفحه حامیان کنفرانس
 • درج نام و لوگوی سازمان در سالن اصلی کنفرانس
 •  قراردادن هدایای حامی در محتویات پکیج شرکت کنندگان

 

 


بسته برنزی (حمایت مالی معادل 80 میلیون ریال)

 

 • درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی برنزی کنفرانس در کلیه کاتالوگ ها، پوسترها و اطلاع رسانیهای کنفرانس
 •  اختصاص یک غرفه سطح برنزی (6 مترمربع) در نمایشگاه جانبی کنفرانس
 •  دعوت افتخاری از 2 نفر به انتخاب سازمان حامی برای حضور در کنفرانس
 •  اهداء لوح تقدیر کنفرانس به سازمان حامی
 •  قرار گرفتن پرچم سازمان حامی در لابی کنفرانس
 • درج یک صفحه آگهی تبلیغاتی بر روی CD کنفرانس
 •  قرار گرفتن لوگوی حامی در صفحه اول سایت کنفرانس و لینک حامی در صفحه حامیان کنفرانس
 •  درج نام و لوگوی سازمان در سالن اصلی کنفرانس
 • قراردادن هدایای حامی در محتویات پکیج شرکت کنندگان


 شرکتهای علاقمند به حمایت مالی از کنفرانس «کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران»، لطفا جهت عقد قرارداد حامی، با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایند.