آدرس دبیرخانه:

تهران، امیرآباد شمالی، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران


پست الکترونیکی:  irancomp95@ut.ac.ir

                     irancomp95@gmail.com

 لطفاً پس از ارسال ایمیل به کنفرانس،‌ حتماً به صورت متناوب صندوق هرزنامه خود را کنترل فرمایید تا از دریافت پاسخ اطمینان حاصل کنید.کانال خبررسانی کنفرانس  کانال خبررسانی کنفرانس

 

 

 

جهت ارتباط با دبیرخانه از فرم ذیل یا ارسال ایمیل به آدرسهای فوق استفاده فرمایید.

لطفاً پس از استفاده از فرم ذیل،‌ حتماً به صورت متناوب صندوق هرزنامه خود را کنترل فرمایید تا از دریافت پاسخ اطمینان حاصل کنید.

 

Refresh Code