در مرحله اول، کلیه نویسندگان محترم لازم است تا چکیده مقاله خود را به زبان فارسی و طبق دستورالعمل ذیل آماده و ا طریق سامانه کنفرانس ارسال دارند:

1- هر مقاله می‌بایستی به ترتیب شامل عنوان، نام نویسندگان و محل فعالیت ایشان، چکیده و واژگان کلیدی باشد.

2- ذکر آدرس دقیق همه نویسندگان به تفکیک ضروری می‌باشد.

3- آدرس ایمیل نویسنده مسوول یا مخاطب می‌بایستی قید گردد و نویسنده مسوول از طریق ثبت نام در سابت همایش شناخته می‌شود.

4- طول چکیده می‌بایستی بین 150 تا 250 کلمه باشد.

5- درج حداکثر پنچ واژه و حداقل سه واژه کلیدی برای ارسال مقالات ضروری می‌باشد.


پس از داوری اولیه چکیده و اعلام پذیرش طبق برنامه زمانبندی کنفرانس، نویسندگان محترم نسبت به ارسال مقاله کامل اقدام خواهند نمود.

دستورالعمل تهیه و نگارش مقالات کامل کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران را از قسمت پایین این متن دریافت نمایید.

جهت دریافت فایل روی تصویر زیر کلیک نموده و فایل مربوطه را دانلود نمایید: