در مرحله اول، کلیه نویسندگان محترم لازم است تا چکیده مقاله خود را به زبان فارسی و طبق دستورالعمل ذیل آماده و از طریق سامانه کنفرانس ارسال دارند:

1- هر مقاله می‌بایستی به ترتیب شامل عنوان، نام نویسندگان و محل فعالیت ایشان، چکیده و واژگان کلیدی باشد.

2- ذکر آدرس دقیق همه نویسندگان به تفکیک ضروری می‌باشد.

3- آدرس ایمیل نویسنده مسوول یا مخاطب می‌بایستی قید گردد و نویسنده مسوول از طریق ثبت نام در سابت همایش شناخته می‌شود.

4- طول چکیده می‌بایستی بین 250 تا 350 کلمه باشد.

5- درج حداکثر پنچ واژه و حداقل سه واژه کلیدی برای ارسال مقالات ضروری می‌باشد.


نویسندگان محترم دقت نمایند که در آخرین مرحله حتماً باید بر روی کلید «ارسال مقاله» کلیک نمایند، در غیراینصورت، ارسال کامل انجام نخواهد شد و چکیده ارسالی توسط دبیرخانه کنفرانس دریافت نمی‌گردد.

*** خاطر نشان می‌سازد پس از طی مراحل ارسال چکیده، حتماً بایستی ایمیل تایید وصول چکیده را دریافت نمایید. عدم دریافت ایمیل تایید وصول چکیده، به معنی ارسال نشدن چکیده می‌باشد. ***


لطفاً حتماً بخش Junk یا Spam Folder ایمیل مورد استفاده خود را کنترل فرمایید و اطمینان حاصل کنید که مکاتبات کنفرانس به فولدرهای مذکور منتقل نمی‌شده باشند.


پس از داوری اولیه چکیده و اعلام پذیرش طبق برنامه زمانبندی کنفرانس، نویسندگان محترم نسبت به ارسال مقاله کامل اقدام خواهند نمود.


لذا تاکید می‌گردد که پس از داوری چکیده داوری مقالات و اعلام پذیرش آنها، سامانه برای ارسال مقالات کامل باز خواهد شد و در آن زمان نویسندگان محترم می‌توانند نسبت به ارسال مقاله کامل در مرحله دوم اقدام نمایند.


دستورالعمل تهیه و نگارش مقالات کامل کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران را از قسمت پایین این متن دریافت نمایید.

جهت دریافت فایل روی تصویر زیر کلیک نموده و فایل مربوطه را دانلود نمایید:


پس از آماده کردن مقاله کامل، بر اساس راهنمای ذیل و از طریق سامانه کنفرانس نسبت به ارسال مقاله کامل خود که چکیده آن پذیرفته شده است، اقدام فرمایید.

توصیه اکید می‌گردد که کلیه مراحل ذکر شده در فایل راهنمای ذیل را به دقت انجام دهید تا مشکلی در ارسال مقاله پیش نیاید.

جهت دریافت فایل روی تصویر زیر کلیک نموده و فایل مربوطه را دانلود نمایید: