در مرحله اول، کلیه نویسندگان محترم لازم است تا چکیده مقاله خود را به زبان فارسی و طبق دستورالعمل ذیل آماده و ا طریق سامانه کنفرانس ارسال دارند:

1- هر مقاله می‌بایستی به ترتیب شامل عنوان، نام نویسندگان و محل فعالیت ایشان، چکیده و واژگان کلیدی باشد.

2- ذکر آدرس دقیق همه نویسندگان به تفکیک ضروری می‌باشد.

3- آدرس ایمیل نویسنده مسوول یا مخاطب می‌بایستی قید گردد و نویسنده مسوول از طریق ثبت نام در سابت همایش شناخته می‌شود.

4- طول چکیده می‌بایستی بین 150 تا 250 کلمه باشد.

5- درج حداکثر پنچ واژه و حداقل سه واژه کلیدی برای ارسال مقالات ضروری می‌باشد.


پس از داوری اولیه چکیده و اعلام پذیرش طبق برنامه زمانبندی کنفرانس، نویسندگان محترم نسبت به ارسال مقاله کامل اقدام خواهند نمود.

دستورالعمل تهیه و نگارش مقالات کامل کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران را از قسمت پایین این متن دریافت نمایید.

جهت دریافت فایل روی تصویر زیر کلیک نموده و فایل مربوطه را دانلود نمایید:پس از آماده کردن مقاله کامل، بر اساس راهنمای ذیل و از طریق سامانه کنفرانس نسبت به ارسال مقاله کامل خود که چکیده آن پذیرفته شده است، اقدام فرمایید.

توصیه اکید می‌گردد که کلیه مراحل ذکر شده در فایل راهنمای ذیل را به دقت انجام دهید تا مشکلی در ارسال مقاله پیش نیاید.

جهت دریافت فایل روی تصویر زیر کلیک نموده و فایل مربوطه را دانلود نمایید: