مزایای منحصر به فرد مواد و سازه‌های کامپوزیتی، نه تنها باعث بکارگیری این فناوری در گستره وسیعی از صنایع مختلف گردیده است؛ بلکه در بسیاری از موارد، مرتفع شدن معضلات منتهی به بن‌بست، مرهون استفاده از مزایای رقابتی این مواد در مقایسه با مواد سنتی می‌باشد. امروزه اغلب صنایع به منظور تحقق خواستگاه‌های مهمی همانند کاهش وزن توام با ارتقاء خواص استحکامی و عملکردی، کاهش مصرف انرژی، دوام و عمر بیشتر در برابر پدیده‌های مختلف محیطی و بارگذاری خستگی، مقابله با هزینه‌های بسیار سنگین ناشی از خوردگی و سادگی فرآیند تولید و تعمیر و نگهداری، استفاده از کامپوزیت را در افق دید خود قرار داده‌اند. بطوریکه می‌توان اینگونه اذعان داشت که یکی از ارکان توسعه و شاخص‌های توسعه کشورهای پیشرفته میزان دست‌یابی به فناوری کامپوزیت می‌باشد. در کشور ایران نیز، زمینه‌های بسیار مستعد و فراوانی به منظور کاربرد کامپوزیت در داخل کشور و یا صادرات محصولات مذکور به سایر کشورها با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در خلال سالهای اخیر وجود دارد.
توسعه همه‌جانبه و یکپارچه فناوری کامپوزیت به عنوان یکی از مهمترین صنایع با فناوری رده‌بالا به همراه پتانسیل‌های مستعد و متعدد موجود در کشور جهت بکارگماری آنها، نیازمند تحلیل و تعمق چالشهای در پیش‌روی این فناوری در حوزه‌های مختلف علم و فناوری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌باشد. از این رو، به منظور ایجاد فرصتی برای تشریک مساعی دولتمردان و سیاستگذاران، صاحبان صنایع و دانشگاهیان فعال در این حوزه، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران به همراه  آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده علوم و فنون نوین، مفتخر به برگزاری «سومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران» در مورخ 5 و 6 بهمن 1401 می‌باشد.
 ایده اصلی هماهنگی این همایش علمی-صنعتی به منظور یکی از مصادیق بارز ارتباط صنعت و دانشگاه، پس از برگزاری موفق همایش بین المللی لوله و مخازن کامپوزیت که در بهمن مال سال 1393 و در دانشگاه تهران و توسط آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت سامان‌دهی گردید؛ شکل گرفت. با توجه به این امر که در حال حاضر، بزرگترین بخش صنعت کامپوزیت در داخل کشور مربوط به حوزه لوله و مخازن کامپوزیت می‌باشد، بازخورد بسیار مناسب اخذ شده از صاحبان این بخش صنعت در همایش مذکور و تمایل سایر بخشهای صنعتی کشور مبتنی بر ارائه دستاوردهای خود در حوزه کامپوزیت، منجر به تعمیم همایش لوله و مخازن کامپوزیت به گستره وسیعی‌تری از صنعت در سطح کشور ایران جهت پوشش دادن تمامی صنایع فعال در این حوزه، در قالب برگزاری «کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران» در سال 1395گردید. در سال 1399، دومین دوره کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران به صورت مجازی و غیرحضوری به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا برگزار گردید.
نظر به لزوم فرهنگسازی و معرفی هرچه بهتر مزایا و زمینه‌های جذاب کاربری کامپوزیت در صنایع مختلف و جایگاه استراتژیک آن در افق سند چشم انداز ایران 1404، فرصت را مغتنم شمرده از تمامی اساتید، محققین، دانشجویان و فعالان حوزه کامپوزیت در صنعت و دانشگاه برای شرکت در «سومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران» دعوت بعمل می‌آید. امید است که مراکز مختلف صنعتی، دانشگاهی و تحقیقاتی در کشور با ارائه دستاوردهای علمی و صنعتی خود در این کنفرانس که فرصت مغتمی جهت اعتلای صنعت کامپوزیت در کشور می‌باشد، زمینه برگزاری هرچه‌ باشکوه‌تر این رویداد را فراهم آورند.

 

 

 

 

     دکتر رهام رفیعی

     رییس کنفرانس

     مدیر و مؤسس آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت

     استاد دانشکده علوم و فنون نوین

     دانشگاه تهران