نویسندگان محترمی که مقاله آنها برای ارائه  غیربرخط (Offline) پذیرفته شده است، می‌بایستی فایل ارائه ضبط شده غیربرخط خود را در نرم افزار Power Point به همراه صداگذاری تهیه نمایند.


نحوه ضبط همزمان صدا با نمایش اسلاید در نرم‌افزار Power Point در ویدئویی که از لینک زیر قابل دسترسی می‌باشد، توضیح داده شده است:


نحوه ضبط صدا برای فایل ارائه غیربرخط در نرم‌افزار پاورپوینت

 

فایل ارائه ضبط شده برای ارائه غیر برخط بایستی در تطابق کامل با قواعد ذیل تهیه گردد:


 

1-  کل زمان فایل ضبط شده از 10 دقیقه بیشتر نباشد.

2-  حجم فایل ضبط شده بیش از 15 مگابایت نباشد.

3-  در اولین اسلاید یا همان اسلاید عنوان، نام تمامی نویسندگان به همراه آدرس ایمیل آنها بایستی درج گردد.

4-  بایستی فایل ارائه که بر اساس ضوابط فوق تهیه شده است تا مورخ 30-7-99 به آدرس ایمیل irancomp95@ut.ac.ir ارسال گردد. در بخش subject ایمیل ارسالی، حتماً بایستی کد مقاله پذیرفته شده برای ارائه غیربرخط درج گردد.

5-  فایل ارائه نیز بایستی با نام کد مقاله مورد ارائه ذخیره گردد.


شایان ذکر است که ارسال فایل ارائه غیربرخط ( به صورت ضبط شده)، کاملاً اختیاری می‌باشد و الزامی برای پژوهشگران محترمی که مقاله آنها برای ارائه غیربرخط پذیرفته شده است،  جهت ارسال فایل ارائه غیربرخط نمی‌باشد. اما توصیه می‌گردد که فایل ارائه غیربرخط با توجه به فرصت فراهم شده برای تشریح مناسب‌تر اکناف مختلف تحقیق، ارسال گردد تا در اختیار کلیه شرکت کنندگان محترم کنفرانس قرار داده شود. خاطر نشان می‌سازد که برای نویسندگان مقالات پذیرش شده به صورت غیربرخط، گواهی ارائه در صورتی ارسال می‌گردد که فایل ارائه غیربرخط تا مورخ 30-7-99 دریافت شده باشد.


برای تهیه فایل ارائه غیربرخط خود از الگوی ذیل استفاده نمایید:


این صفحه حاوی اطلاعات لازم برای تهیه فایل ارائه غیربرخط می‌باشد، چنانچه مقاله شما برای ارائه به صورت برخط پذیرش شده است، به صفحه ذیل مراجعه نمایید:

https://irancomp.ut.ac.ir/page_1127.html