راهنمای ثبت نام

کلیه علاقمندان به شرکت در این رویداد علمی - صنعتی می‌بایست برای حضور ثبت نام نمایند. نویسندگان مقاله پس از ارسال چکیده مقاله و طی شدن فرآیند داوری اولیه چکیده مقالات، دعوت به ارسال مقاله کامل خود می گردند و پس از داوری مقاله کامل آنها، در صورت دریافت تائیدیه قبولی جهت ارائه دستاورد پژوهشی خود می‌بایستی برای واریز وجه کنفرانس اقدام نمایند. برای ارائه مقاله در کنفرانس و درج آن در کتابچه خلاصه مقالات و همچنین لوح فشرده کنفرانس ثبت‏ نام نویسنده مسئول الزامی است و در غیر اینصورت مقاله حذف خواهد شد.

سایر علاقمندان به شرکت در کنفرانس و استفاده از برنامه ‏های مختلف این رویداد تخصصی می‏توانند بصورت آزاد ثبت نام نمایند.

کلیه علاقمندان می‌بایست پس از واریز وجه ثبت نام نسبت به تکمیل فرم ثبت نام ذیل به صورت کامل اقدام نموده، فیش واریزی با کیفیت مناسب و فرم تکمیل شده ثبت نام را از طریق رایانامه کنفرانس (irancomp95@ut.ac.ir) به دبیرخانه ارسال دارند.

با توجه به برنامه زمانبندی کنفرانس، کلیه ثبت‌نام آنها و ارسال مدارک حداکثر تا مورخ 5-11-1401 می‌بایستی محقق گردد و هرگونه واریز وجه و ارسال مدارک پس از این تاریخ به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود و مقالات ثبت نام نشده پس از این تاریخ از مجموعه مقالات حذف خواهند شد و هزینه ثبت نام نیز عودت داده نخواهد شد.

جزئیات مربوط به هزینه‏ های ثبت نام در کنفرانس و شرایط ویژه برخورداری از تخفیف در بخش تعرفه‏ از منوی ثبت نام در دسترس می‏باشد. جهت برخورداری از تخفیف ثبت نام دانشجویی ارسال تصویر کارت دانشجویی معتبر به همراه فیش واریزی و فرم ثبت‏ نام تکمیل ‏شده به دبیرخانه کنفرانس الزامی است.

شرکت کنندگان محترم در خصوص محاسبه هزینه ثبت نام و همچنین واریز صحیح به شماره حساب ذکر شده، نهایت دقت را مبذول دارند. امکان عودت مبلغ واریز شده به حساب ذکر شده تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

 

جزئیات مربوط به اطلاعات شماره حساب کنفرانس متعاقباً اعلام خواهد شد.