راهنمای ثبت نام

ثبت کلیه علاقمندان به شرکت در این رویداد علمی - صنعتی می‌بایست برای حضور ثبت نام نمایند. نویسندگان مقاله پس از ارسال  پس از ارسال چکیده مقاله و طی شدن فرآیند داوری اولیه چکیده مقالات، دعوت به ارسال مقاله کامل خود می گردند و پس از داوری مقاله کامل آنها، در صورت دریافت تائیدیه قبولی جهت ارائه دستاورد پژوهشی خود می‌بایستی برای واریز وجه کنفرانس اقدام نمایند. برای ارائه مقاله در کنفرانس و درج آن در کتابچه خلاصه مقالات و همچنین لوح فشرده کنفرانس ثبت‏نام نویسنده مسئول الزامی است و در غیر اینصورت مقاله حذف خواهد شد..

سایر علاقمندان به شرکت در کنفرانس و استفاده از برنامه‏های مختلف این رویداد تخصصی می‏توانند بصورت آزاد ثبت نام نمایند.

کلیه علاقمندان می‌بایست پس از واریز وجه ثبت نام نسبت به تکمیل فرم ثبت نام ذیل به صورت کامل اقدام نموده، فیش واریزی با کیفیت مناسب و فرم تکمیل شده ثبت نام را از طریق نمابر و یا رایانامه کنفرانس به دبیرخانه ارسال دارند.

با توجه به برنامه زمانبندی کنفرانس، کلیه ثبت‌نام آنها و ارسال مدارک حداکثر تا مورخ 15-10-95 می‌بایستی محقق گردد و هرگونه واریز وجه و ارسال مدارک پس از این تاریخ قابل قبول نخواهد بود و مقالات ثبت نام نشده پس از این تاریخ از مجموعه مقالات حذف خواهند شد.

جزئیات مربوط به هزینه‏ های ثبت نام در کنفرانس و شرایط ویژه برخورداری از تخفیف در بخش تعرفه‏ از منوی ثبت نام در دسترس می‏باشد. جهت برخورداری از تخفیف ثبت نام دانشجویی ارسال تصویر کارت دانشجویی معتبر به همراه فیش واریزی و فرم ثبت‏نام تکمیل‏شده به دبیرخانه کنفرانس الزامی است.

کلیه مبالغ ثبت نام باید به حساب غیرقابل برداشت دانشکده علوم و فنون نوین به شماره 5225438034 با شناسه واریزی 1183 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران کد 67397 واریز شود.

درج شناسه واریزی در فرم واریز وجه ثبت‏ نام الزامی است.

فرم ثبت نام کنفرانس به شرح ذیل می‌باشد. با کلیک راست بر روی فرم زیر و ذخیره آن، میتوانید از آن استفاده نموده و آن را تکمیل نمایید.