لوله های کامپوزیت در انتقال نفت و گاز
کد مقاله : 1295-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
سمیرا فدایی شیراز *
دانشجوی دکتری،گروه مکانیک، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
چکیده مقاله:
چکیده
با ورود کامپوزیت به صنعت، کاربردهای آن به‌صورت گسترده نشان از قابلیت بالای کاربردی آن دارد. این کاربرد حتی در نمای ساختمان‌ها نیز مشاهده می‌شود. از سوی دیگر صنعت نفت و گاز به دلیل وجود خوردگی‌های بالا در لوله‌های انتقال نفت و گاز، قابلیت بحث و ارتقاء دارد. خوردگی یک فرآیند شیمیایی است که موجب واکنش با قطعات شده و درعین‌حال نابودی ماده را در پی دارد. لذا لوله کامپوزیت با مزیت مقابله با تنش‌های بالا و همچنین خوردگی‌های طولانی، مدنظر است.
حرکت مکرر سیال موجب لایه‌لایه شدن لوله خواهد شد. در این حرکت‌های مکرر عمده تأثیر آن بر روی اتصال مابین مولکول‌هاست. رابطه مابین قطر و تعداد سیکل در ابتدا به‌صورت شیب‌خطی پیش می‌رود. اما این مقدار پس از گذر از مرز مشخصی از سرعت حرکت به‌طور ناگهانی تغییر می‌کند. بدین معنا که حرکت با شدت بالا قدرت تخریب بسیار بالاتری نسبت به خستگی خواهد داشت. این پدیده در نحوه طراحی قسمت ایمن اهمیت خود را دارد.
کلیدواژه ها:
لوله کامپوزیت، انتقال نفت و گاز، خوردگی
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است