به استحضار شرکت کنندگان محترم می‌رساند که سومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران به صورت  حضوری و با رعایت تمامی شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار خواهد شد. لذا ارائه کارت واکسیانسیون در هنگام ثبت نام برای حضور در کنفرانس الزامی می‌باشد.

هرگونه تغییری در شیوه برگزاری کنفرانس از طریق همین سایت به اطلاع شرکت کنندگان محترم خواهد رسید.