بررسی تحلیلی فناوریهای کامپوزیت در زمینه تعمیرات و تقویت مکانیکی لوله و سازه های فلزی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی
کد مقاله : 1289-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
کامبیز عالمپور *1، حسین غلام زاده2
1مدیر تحقیقوتوسعه شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم
2شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم
چکیده مقاله:
کاربرد گسترده انواع کامپوزیت و استفاده از فایبرگلاس در تعمیرات و نگهداری صنایع نفت و گاز به یکی از مهمترین بخشهای این صنعت تبدیل شده است . خواص بالای مکانیکی و مقاومت در برابر خوردگی و سایش و عمر بالا از مهمترین دلایل بکارگیری کامپوزیت در بخشهای تعمیراتی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می باشند . تاکنون روشهای مختلفی در زمینه تعمیرات صنعت نفت و گاز پیشنهاد گردیده و این روشها به جهات مختلف دارای مزایا و معایب خاص خود می باشند . در این مقاله استفاده ازفناوری های مختلف کامپوزیت ( شامل روشهای پخت لایه در کارخانه , روش لایه گذاری در محل تعمیر و روش پیش آغشته ) در زمینه تعمیرات و تقویت مکانیکی لوله و سازه های فلزی صنایع نفت و پتروشیمی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد و این روشهای تعمیراتی از جنبه های مختلف مورد ارزیابی مهندسی قرار میگیرند . هر یک از این روشها دارای مزایا و ویژگیهای ساختاری و اجرایی خاص خود می باشند و بر این اساس لازم است تا در خصوص تعمیرات لوله ها و تجهیزات صنایع نفتی تحلیل منطقی از این روشهای تعمیراتی صورت پذیرد . نتایج این مقاله در خصوص بکارگیری روشهای تعمیراتی کامپوزیتی از ویژگیهای خاص خود برخوردار می باشد. این تحقیق به جهت اهمیت در خصوص روشهای تعمیراتی کامپوزیت و مقایسه آنها در صنایع نفت و گاز حائز اهمیت می باشد .
کلیدواژه ها:
تعمیرات کامپوزیت ، صنایع نفت و گاز ، روشهای تعمیراتی سریع ،پوشش های کامپوزیتی composite Wrap
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است