لوله‌های کامپوزیتی اپوکسی جایگزینی ایده آل جهت خطوط لوله فلزی در صنعت پتروشیمی
کد مقاله : 1135-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
راضیه بلندی *
مشهدصدراشرق
چکیده مقاله:
خوردگی لوله‌ها و تجهیزات فلزی در واحدهای پتروشیمی سالیانه هزینه‌های هنگفتی را به صنعت نفت تحمیل می‌کند. استفاده از لوله‌های غیرفلزی به ویژه از نوع لوله‌های کامپوزیتی GRE در زمان حاضر یکی از بهترین شیوه‌ها در میان روش‌های مختلف کنترل خوردگی میباشد. این لوله‌ها که براساس استانداردهای معتبر بین المللی تولید و ساخته می‌شوند، در برابر خوردگی دوام بیشتری داشته و خوردگی الکتروشیمیایی را که مشکل اصلی لوله‌های فلزی می‌باشد را ندارند. لوله‌های GRE به دلیل مقاومت به خوردگی بالا در برابر سیالات خورنده، دارای طول عمر 50 ساله در خطوط انتقال می‌باشند. در این گزارش سعی شده است که به تفاوت‌های ساختاری لوله‌های GRE با لوله‌های فلزی اشاره ‌گردد و با تشریح وجوه تمایز خط انتقال لوله کامپوزیتی با خط لوله فلزی، با در نظر گرفتن وضعیت کاری یک خط انتقال، از دو جنبه فنی و اقتصادی مقایسه‌ا‌ی بین این دو نوع لوله انجام گردد. از دید فنی، مسایل مربوط به ضریب اصطکاک، افت فشار، خوردگی، مقاومت در برابرمواد شیمیایی و وزن بررسی شده اند. از دیدگاه اقتصادی نیز مسایل مربوط به هزینه اجرای خط، مسایل نشت سیال و تعمیرات خط انتقال بررسی گردیده اند
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: لوله کامپوزیت اپوکسی، خوردگی، خطوط لوله فلزی، صنعت پتروشیمی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است