موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1115-IRANCOMP-FULL ارزیابی اثر افزودن نانو لوله های کربنی و نانوذرات رس بر استحکام قطاع پوسته کروی مرکب اپوکسی/الیاف شیشه علی حسین زاده، یونس علیزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1049-IRANCOMP-FULL ارزیابی کارایی مفهوم ماده ایزوتروپیک مجازی در پیش‌بینی سریع بار شکست نمونه‌های کامپوزیتی دارای شیار VOشکل تحت مود یک محمد صادق امیری نیا، سعید علیرضایی پور، مجید صفرآبادی فراهانی، مجتبی حقیقی یزدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1113-IRANCOMP-FULL الگوریتم معکوس برای شناسایی مکان و اندازه نیروی ضربه وارد شده بر روی یک پانل کامپوزیتی حامد کلهری، رهام رفیعی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1018-IRANCOMP-FULL بررسی تاثیر عوامل هندسی و فرکانس بارگذاری بر عمر خستگی و حالت شکست ساندویچ پانل های لانه زنبوری تحت بارگذاری خمشی سه نقطه محمد عرفان خدابخشی، حسن صیادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1050-IRANCOMP-FULL پیش‌بینی بار شکست آخرین لایه در چندلایه‌ی کامپوزیتی دارای شیار کلیدی‌شکل به کمک مفهوم ماده‌ی مجازی ایزوتروپیک سعید علیرضایی پور، محمد صادق امیری نیا، مجید صفرآبادی فراهانی، سید مهدی گنجیانی، مجتبی حقیقی یزدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1128-IRANCOMP تحلیل تجربی و عددی آسیب در ساندویچ پانل چند لایه موج‌دار تحت خمش سه نقطه‌ای شبه استاتیکی بنیامین وحیدی منش، ریحانه شاهواری، امین فرخ آبادی، محمد سجاد گازر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1089-IRANCOMP-FULL توسعه دستگاه چاپگر سه بعدی قطعات پلیمری برای تولید نمونه های آزمایشگاهی کامپوزیتی تقویت شده با الیاف پیوسته ی شیشه سجاد کرمی، محمد مهدی قنبرپور بروجنی، مجتبی حقیقی یزدی، مجید صفرآبادی فراهانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1118-IRANCOMP ساخت کامپوزیت چندلایه دو فلزی مس / تیتانیوم به روش اتصال نوردی رضا شفق، بیت اله اقبالی، مرتضی آذربرمس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1121-IRANCOMP ساخت کامپوزیت سبک وزن پایه منیزیم تقویت شده با TiO2 به روش ریخته‌گری و نورد محمد فرشباف پور آخونی، بیت اله اقبالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1123-IRANCOMP ساخت ورق کامپوزیت آلومینیم چند لایه Al1050/Al6061 به روش نورد تجمعی و آنیل سعیده فرسادهمتی، بیت اله اقبالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1013-IRANCOMP-FULL کاربردهای پیشرفته نانوکامپوزیت‌های زیست تجدیدپذیر مهرنوش محمدی، الهه خزایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1108-IRANCOMP-FULL کاربردهای دارویی و دارورسانی نانوکامپوزیت‌های اصلاح شده پکتین نازنین سحرخیز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است