تعرفه‏ های هزینه ثبت نام دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

 

ارائه‏ دهنده مقاله: 350 هزار تومان

250 هزار تومان برای هر مقاله اضافی  به شرط آنکه نویسنده مسئول مقالات یکی باشد. هر نویسنده حداکثر امکان ارسال چهار مقاله را دارد.

مزایا: دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس و گواهینامه ارائه مقاله، دریافت مجموعه مقالات کنفرانس، امکان حضور در  کلیه نشست‏ های ارائه مقالات کنفرانس و سخنرانی‌ها

 

ارائه‏ دهنده مقاله دانشجویی: 200 هزار تومان

150 هزار تومان برای هر مقاله اضافی به شرط آنکه نویسنده مسئول مقالات یکی باشد. هر نویسنده دانشجو حداکثر امکان ارسال چهار مقاله را دارد.

مزایا: دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس و گواهینامه ارائه مقاله، دریافت مجموعه مقالات کنفرانس، امکان حضور در  کلیه نشست‏ های ارائه مقالات کنفرانس و سخنرانی‌ها

 

ثبت نام آزاد: 400 هزار تومان

مزایا: دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس، دریافت مجموعه مقالات کنفرانس و امکان حضور در  کلیه نشست‏ های ارائه مقالات کنفرانس و سخنرانی‌ها

 

 

ثبت‏ نام آزاد دانشجویی: 250 هزار تومان

مزایا: دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس، دریافت مجموعه مقالات کنفرانس و امکان حضور در  کلیه نشست‏ های ارائه مقالات کنفرانس و سخنرانی‌ها

 

 

*     ثبت نام اعضای انجمن علمی کامپوزیت ایران با ارائه کارت عضویت مشمول 20 درصد تخفیف می ‏باشد.

*     ثبت نام گروهی بیش از 10 نفر مشمول 15 درصد تخفیف خواهد شد.

*     ثبت نام زود هنگام تنها برای متقاضیان ثبت نام آزاد تا تاریخ 1 شهریور 1399 مشمول 20 درصد تخفیف است.