تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
1399-06-03
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات

با توجه به درخواست تعداد زیادی از محققین دانشگاهی و صنعتی مبتنی بر تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات به علت مشکلات به وجود آمده در ارسال چکیده در روزهای پایانی، علیرغم حجم چکیده‌های دریافت شده تا این لحظه، ارسال چکیده مقاله تا مورخ 12-6-99 تمدید می گردد. از علاقمندان درخواست می‌گردد، ارسال چکیده مقاله خود را به روزهای پایانی به علت بار احتمالی بر روی سرور موکول ننمایند.

همچنین سایر برنامه‌های زمانبندی کنفرانس نیز به روز گردید. به استحضار می‌رساند که فرآیند داوری چکیده‌ها توسط داوران محترم آغاز شده و نتیجه‌های داوری به مرور دریافت پاسخ‌ها، برای نویسندگان محترم ارسال می‌گردد و در نهایت کلیه چکیده‌های واصل شده تا مورخ 20-6-99 تعیین تکلیف خواهند شد و بدیهی است که از مورخ 20-6-99، سامانه برای دریافت مقاله کامل و داوری آنها باز گردیده، ارسال مقالات کامل حداکثر تا مورخ 12-7-99  ادامه خواهد داشت.

کلیه نویسندگان محترمی که چکیده آنها مورد پذیرش واقع می‌باشد، می‌بایستی الزاماً مقاله کامل خود را نیز تا مورخ 12-7-99 ارسال نمایند. 

با توجه به فشردگی برنامه زمانبندی کنفرانس، آخرین مهلت تعیین شده برای ارسال چکیده و همچنین سایر تاریخ‌های به روز رسانی شده تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد. دبیرخانه کنفرانس از رعایت برنامه زمانبدی به روز شده توسط کلیه مخاطبین گرامی نهایت قدردانی را می‌نماید.