بارگذاری دستورالعمل نگارش مقالات کامل در سایت کنفرانس
1395-07-05
بارگذاری دستورالعمل نگارش مقالات کامل در سایت کنفرانس

به منظور تسهیل فرآیند تهیه و ارسال مقالات کامل به کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران و با توجه به استقبال شایسته پژوهشگران محترم در ارسال چکیده مقالات در نخستین روزهای اعلام کنفرانس، دستورالعمل تهیه و نگارش متن مقالات کامل در سایت بارگذاری شده است.

لازم به ذکر است که نویسندگان محترم پس از دریافت تائیدیه قبولی چکیده مقاله خود می‏ توانند متن کامل مقاله را منطبق بر دستورالعمل مذکور تهیه و ارسال نمایند. برای سهولت فایل Word این دستورالعمل بارگذاری شده و پژوهشگران ارجمند می توانند با دریافت این فایل تنظیمات دقیق صفحه و همچنین فونتها و اندازه‏ ها را عینا در نگارش مقاله کامل خود مورد استفاده قرار دهند.

این فایل را می توانید از منوی مقالات در بخش راهنمای نگارش و ارسال مقاله دریافت نمایید.