برپایی نمایشگاه تخصصی کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
1395-06-22
برپایی نمایشگاه تخصصی کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران با برگزاری نمایشگاه تخصصی جانبی میزبان جامعه صنعتی کشور خواهد بود.

این نمایشگاه بستری مناسب برای معرفی و عرضه توانمندی‏های بخش‏های مختلف فعال در صنعت کامپوزیت ایران می ‏باشد. در این رویداد تخصصی توجه ویژه‏ای به معرفی فعالیت‏های دانش بنیان و ارائه دستاوردهای مجموعه ‏های نوپا در کنار ارائه توانمندی افتخارآمیز فعالان باسابقه صنعتی مبذول شده است.

متعاقبا شرایط اجاره غرفه و نقشه چیدمان غرفه ‏های نمایشگاه از طریق همین پایگاه اینترنتی اعلام خواهد شد.