برگزاری کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
1399-03-07
برگزاری کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت در مورخ 7 و 8 آبان 1399  اقدام به برگزاری دومین دوره کنفرانس علمی-صنعتی کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران خواهد نمود. کنفرانس مذکور به علت شرایط خاص ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به صورت کاملاً برخط و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار خواهد گردید.