نمایه سازی مقالات کنفرانس در پایگاه ISC
1399-04-01
نمایه سازی مقالات کنفرانس در پایگاه ISC

به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند که با توجه به توافق بعمل آمده و بررسی های صورت گرفته، پایگاه ISC مجموعه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس را نمایه خواهد نمود.