کاربردهای دارویی و دارورسانی نانوکامپوزیت‌های اصلاح شده پکتین
کد مقاله : 1108-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
نازنین سحرخیز *1، مسعود میرزایی2
1دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد
2استادیار گروه مهندسی مواد واحد مشهد دانشگاه ازاد اسلامی تهران ایران
چکیده مقاله:
نانوکامپوزیت‌های مبتنی بر پکتین به دلیل در دسترس بودن طبیعی، زیست‌سازگاری، زیست‌تخریب‌پذیری، غیرسمی بودن، انعطاف‌پذیری و همچنین بهبود ویژگی‌های ساختاری و عملکردی، به یکی از حوزه‌های جالب توجه بسیاری از محققان تبدیل شده‌اند. پکتین یک پلی ساکارید است که از گیاهان به دست می‌آید و در محصولات مختلفی استفاده می‌شود. اهمیت پلی ساکارید پکتین و نانوکامپوزیت‌های اصلاح شده آن در تعدادی از کاربردها در بررسی‌های متعدد نشان داده شده است. با این حال، مطالعات کمی در مورد کاربرد آن‌ها در داروسازی و تحویل دارو وجود دارد. مقالات در مورد پلی ساکارید پکتین توضیحات خود را در مورد توزیع دارو و کاربرد دارویی شرح نمی‌دهند. به همین دلیل، کاربرد بیولوژیکی نانوکامپوزیت پکتین در این مقاله توضیح داده شده است. در نتیجه، هدف این بررسی، تجزیه و تحلیل عمیق برای خلاصه کردن کاربرد بیولوژیکی پکتین و نانوکامپوزیت‌های اصلاح شده آن بود. پکتین و نانوکامپوزیت‌های آن به دلیل ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی استثنایی خود، مواد قابل توجهی برای کاربردهای دارویی هستند. آن‌ها علاوه بر تقویت سیستم ایمنی، کنترل کلسترول خون و موارد دیگر، ضد سرطان، ضد دیابت و آنتی اکسیدان، خواص ضد التهابی، تعدیل کننده سیستم ایمنی و ضد باکتریایی هستند. به دلیل زیست سازگاری و خواصی که امکان رهاسازی منظم را فراهم می‌کند، آن‌ها همچنین به عنوان حامل‌های دارو در سیستم‌های دارورسانی هدفمند مورد توجه قرار گرفته‌اند. آن‌ها برای تجویز داروهایی برای درمان سرطان، التهاب، درد، آلزایمر، باکتری‌ها و شل کردن عضلات استفاده شده‌اند. این بررسی نشان داد که پکتین و مشتقات آن بازده دارورسانی بهتری دارند و کاندیدهای مناسبی برای طیف وسیعی از کاربردهای دارویی هستند. توصیه شده است که تحقیقات بیشتری در مورد موضوع سمیت انجام شود تا فرمولاسیون تجاری تولید شود که بتواند هم به عنوان عوامل درمانی و هم به عنوان حامل دارو عمل کند.
کلیدواژه ها:
پکتین، پلی‌ساکارید، نانوکامپوزیت‌ها، داروسازی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است