ارزیابی کیفی نمونه‌های بازالتی به‌منظور تولید الیاف معدنی
کد مقاله : 1348-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
محمد رضا حیدری *، مهدی محسنی
دانشگاه تربیت مدرس - دانشکنده فنی ومهندسی - بخش معدن
چکیده مقاله:
با توجه به گسترش روزافزون کاربرد کامپوزیت‌ها به‌عنوان مواد سبک‌ و مقاوم، در صنایع مختلف ازجمله در صنعت هواپیما‌سازی، ماشین‌سازی، کشتی‌سازی، تولید میلگرد و آهن، بتن و سیمان، صنعت ساختمان، شناخت ویژگی‌های اجزای تشکیل‌دهنده و فرآیند‌های تولید این اجزا حائز اهمیت است. ازآنجاکه در تولید کامپوزیت از الیاف استفاده می‌شود لازم است ویژگی‌های این الیاف به‌خوبی شناخته و نقاط ضعف و قوت آن‌ها مشخص گردد. الیاف تارهای بسیار باریک با قطر ثابت (5-25 میکرون) و در طول‌های متفاوت (از 1 میلی‌متر تا کیلومترها) هستند که به دو گروه الیاف طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند. الیاف طبیعی از طبیعت و بدون دخالت انسان در ماهیت یا شکل آن‌ها به دست می‌آیند. الیاف طبیعی به الیاف گیاهی، الیاف حیوانی و الیاف معدنی تقسیم می‌شوند. الیاف مصنوعی نیز به گروهی از الیاف گفته می‌شود که با استفاده از ترکیب مواد اولیه در نسبت‌های تعیین‌شده و به کار بردن روش‌های مختلف تولید می‌شوند. بنابراین برخلاف الیاف طبیعی به‌طور مستقیم در طبیعت یافت نمی‌شوند ممکن است برای ساخت آن‌ها از مواد طبیعی ازجمله مواد آلی و معدنی استفاده می‌شود. الیاف معدنی با توجه به ترکیباتشان به چهار گروه الیاف بازالت، الیاف شیشه، الیاف کربن و الیاف سرامیک تقسیم می‌شوند. با توجه به اهمیت پتانسیل سنجی تولید الیاف معدنی در کشور در این مقاله با استفاده از روش‌های استاندارد موجود در دنیا ظرفیت اولیه سنگ بازالت معادن گورید و باغ دره لواسان به‌منظور تولید الیاف بازالتی سنجیده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که این معادن دارای پتانسیل لازم برای تولید الیاف بازالتی هستند.
کلیدواژه ها:
سنگ بازالت - الیاف بازالتی - ضریب اسیدیته - الیاف شیشه‌ای
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است