شناسایی عیوب در کامپوزیت‌های تقویت‌شده با الیاف کربن با استفاده از روش حرارت‌نگاری فعال
کد مقاله : 1334-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
امجد سازگار *1، مرتضی امیری2
1پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای - سازمان انرژی اتمی ایران
2پژوهشگر سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده مقاله:
این پژوهش بررسیِ روش حرارت‌نگاری فعال (ترموگرافی) را برای شناسایی و تشخیص عیوب در صفحات تخت کامپوزیت‌های کربن/ اپوکسی به کار گرفته و توسعه داده است. ورقه‌های تفلون و نایلون با ضخامت‌های مختلف در نقاط خاص برای ایجاد عیوب ناپیوستگی و جدایش بین لایه‌ای به کار رفتند. حرارت‌نگاری فعال برای بازرسی نمونه‌های کامپوزیتی با هندسه صفحه‌ای تخت موردمطالعه در این پژوهش با پیکربندی استاتیک مود عبوری، منبع نوری، اسکن سطحی و شکل موج پالسی انجام گرفت. برای تنظیمات حرارت‌نگاری از یک لامپ هالوژن (3 کیلووات) به‌منظور تحریک حرارتی نمونه‌های صفحه تخت و نیز یک دوربین مادون‌قرمز استفاده‌شده است. به‌وسیلۀ این روش انواع متفاوت عیوب مصنوعی جانمایی شده در صفحات تخت کامپوزیتی شناسایی شدند. نتایج بازرسی حرارت‌نگاری ورق نشان می‌دهد تقریباً همۀ عیوب نزدیک به سطح ورق قابل‌شناسایی هستند. روش حرارت‌نگاری فعال عیوبی همچون ذرات خارجی، حباب‌ها، حفره‌ها، ترک‌های سوزنی و لایه‌لایه‌شدگی را نشان می‌دهد. همچنین ابعاد و اندازه‌‎های عیوب در این روش قابل‌تشخیص هستند. این تحقیق نشان می‌دهد حرارت‌نگاری فعال می‌تواند یک روش غیرمخرب قابل‌اعتماد برای تشخیص عیوب باشد و به‌عنوان یک روش پیشگیرانه به‌کار رود.
کلیدواژه ها:
روش غیرمخرب- حرارت‌نگاری- فعال- کامپوزیت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است