مطالعه کامپوزیت‌های چوب پلاستیک جهت ایجاد امکان ارزیابی و توسعه کاربرد آنها در نمای ساختمان‌ها
کد مقاله : 1235-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
آزاده عسکری‌نژاد *، سهراب ویسه
عضو هیأت علمی/مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
چکیده مقاله:
کامپوزیت‌های چوب پلاستیک (Wood Plastic Composite) ، به اختصار WPC مواد کامپوزیتی تشکیل شده از چوب طبیعی و الیاف پلاستیک هستند. چوب پلاست‌ها دارای مزایای قابل توجی هستند که تمایل به استفاده از آن‌ها در قسمت‌های مختلف ساختمان از جمله کف، در، پنجره، نما و غیره را در سال‌های اخیر افزایش داده است. از جمله مزایای این محصولات، چوب مصرفی در آن است. با توجه به اینکه این چوب میتواند خاک اره و یا حتی ضایعات سایر محصولات چوبی باشد، نیازی به استفاده از منابع چوبی جدیدی برای تولید آنها نیست. همچنین پلاستیک های بازیافتی از باتری ها و کیسه های پلاستیکی نیز منبع خوبی برای استفاده در چوب پلاست های معمولی تر است. به منظور ترویج این محصول برای استفاده در نمای ساختمان‌ها بررسی استانداردها و تهیه شیوه‌نامه‌های ارزیابی و اجرای این محصول ضروری به‌نظر می‌رسد. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی تحقیقات صورت گرفته در رابطه با این محصول استانداردهای ویژگی‌ها و روش‌های آزمون مرتبط با آن مورد مطالعه قرار گرفته و الزامات آن تعیین می‌شوند.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت چوب پلاستیک- نمای ساختمان- ارزیابی- ویژگی‌ها
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است