طراحی و ساخت پره توربین باد به روش فرآیند قالب گیری انتقالی رزین به کمک خلأ (VARTM) و بررسی نتایج تحلیلی و تجربی
کد مقاله : 1224-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
محمدرضا شاه‌نظری1، آرمین کریمیان1، علی صابری *2
1دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران، ایران
2دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
امروزه یکی از روش‌های پرکاربرد ساخت قطعات کامپوزیتی استفاده از روش تزریق رزین به دلیل امکان ساخت قطعات یکسان و احتراز از ایجاد فضای خالی در طی یک فرایند می‌باشد. در این مقاله یک پره توربین 5 کیلوواتی بصورت هیدرودینامیکی و مقاومتی با هدف بهینه سازی یک رویه ساخت "وی ای آر تی ام" برای ساخت پره توربین باد، براساس استاندارد طراحی شده است. جهت مدل سازی فرآیند ساخت قطعه با روش "وی ای آر تی ام"، ابتدا معادلات حاکم بر مدل بصورت سیالاتی و انرژی تحلیل و نتایج در طراحی و ساخت سیستم تولید به کار گرفته شده‌اند. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی؛ یک سیستم VARTM طراحی و ساخته شد. سیستم شامل قالب پره با دقت مطابق استاندارد و تجهیزات تزریق بصورت اختصاصی برای این تحقیق طراحی و ساخته شده اند. در نهایت ضمن ساخت نمونه پره طراحی شده وتست ریگ مناسب، آزمون های استاندارد نظیر خیزش نوک پره، کمانش و... انجام و نتایج ارائه شده است. آزمون ها نشان می دهد که پره ضمن مناسب بودن وزن در مقایسه با نمونه های بین المللی ساخته شده توسط سایر محققین، دارای خواص مناسب مکانیکی می باشد.
کلیدواژه ها:
پره توربین بادی، ماده کامپوزیتی، قالب گیری انتقالی رزین به کمک خلأ، رزین
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است