بررسی توجیه فنی و اقتصادی استفاده از روشهای نوین تعمیر و بازسازی خطوط لوله ی انتقال نفت و گاز با استفاده از کامپوزیتهای پلیمری تقویت شده با الیاف
کد مقاله : 1189-IRANCOMP (R1)
نویسندگان:
نعمت اله جعفری هنر *
منطقه هفت عملیات انتقال گاز ایران
چکیده مقاله:
لوله های زیر زمینی در سراسر جهان برای انتقال نفت، گاز، آب، فاضلاب استفاده می شوند. این خطوط لوله همواره با مشکلات متعددی از نظر حفظ و نگهداری روبرو بوده ، و به همین علت بازسازی و تعمیر خطوط لوله از نظر اقتصادی و فنی همواره مورد توجه بوده است . روشهای سنتی تعمیر و بازسازی لوله ها شامل حفاری و تعویض بخش آسیب دیده و یا اتصال روکش فولادی(زین اسبی ) روی لوله می شود. نیاز به روشهایی سریعتر، مطمئن تر و با هزینه های کمتر باعث شد که در کاربردهای تعمیراتی توجه ویژه ای به (FRP) واستفاده از این مواد برای انجام تعمیرات خطوط لوله معطوف شود . کامپوزیتهای پلیمری پیشرفته دارای وزن پائین، استحکام ویژه بالا و مقاومت زیاد در برابر تخریب و خوردگی بوده و امکان نصب سریع، عدم نیاز به حفاری در بعضی روشها و خارج کردن لوله و هم چنین امکان تعمیر لوله در حال سرویس دهی بدون قطع جریان سیال از دیگر مزایای حائزاهمیت این روش میباشد. در این مقاله بررسی توجیه اقتصادی و همچنین نحوه استفاده از تکنولوژی کامپوزیتهای پلیمری تقویت شده با الیاف جهت تعمیر، بازسازی و تقویت خطوط لوله آسیب دیده مورد بررسی قرار گرفته است . مطالعات نشان می دهد که با توسعه و پیشرفت فن آوری در سالهای اخیر، امکان استفاده اقتصادی از آن برای انواع خطوط لوله آسیب دیده فراهم گردیده است، به گونه ای که نتایج و محاسبات انجام گرفته حاکی از عملکرد با دوام لوله تعمیر شده با این روش، تحت شرایط کارکردی واقعی است
کلیدواژه ها:
خطوط لوله - توجیه اقتصادی - تعمیر- بازسازی- پلیمر تقویت شده با الیاف
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است