فرآیند کنترل کیفی لوله های کامپوزیت: از مواد اولیه تا محصول نهایی
کد مقاله : 1160-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
رهام رفیعی *1، رضا شهزادی2
1عضو هیات علمی
2دانشجو
چکیده مقاله:
در این تحقیق به بررسی فرآیند کنترل کیفیت لوله‌های کامپوزیت پرداخته شده است. مواردی همچون عملکرد درازمدت لوله در تعامل با محیط اطراف و ماهیت رزین های پلیمری باعث می شود که برخلاف لوله های فلزی که بازرسی آنها در یک مرحله و بر روی محصول نهایی صورت میگیرد، بازرسی لوله های کامپوزیتی در چهار سطح مختلف مشتمل بر کنترل مواد اولیه، بازرسی های درحین تولید، بازرسی های بر روی محصول نهایی و آزمون های درازمدت صورت گیرد.
در سطح اول به بازرسی مواد اولیه شامل رزین، الیاف و مواد افزودنی پرداخته شده است که در صورت تائید مجوز ورود این مواد به خط تولید صادر می شود. در مورد بازرسی های در حین تولید، بر اساس تجارب تولیدی، به بازرسی ماشین آلات و مقدمات پیش تولیدی پرداخته شده و کلیه مواردی که می تواند یکنواختی فرآیند تولید را به مخاطره بیاندازد، معرفی شده است. در سطح سوم به بازرسی مشخصات ظاهری، ابعادی، مکانیکی و شیمیایی محصولات تولیدی بر اساس استانداردهای مربوطه پرداخته شده است. و در نهایت در سطح آخر به بازرسی آزمون های درازمدت به منظور تائید الگوی طراحی و دریافت مجوز تولید انبوه پرداخته می‌شود. به صورت مشخص در این تحقیق بر روی دو کاربری لوله کامپوزیت در صنعت آب و فاضلاب و گاز تکیه می‌گردد و بر همین اساس آزمونهای مختلف طبقه بندی و معرفی می گردند.
کلیدواژه ها:
لوله کامپوزیتی، مواد اولیه، بازرسی های حین تولید، محصول نهایی، آزمونهای درازمدت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است