کاربرد روش VARTM در ساخت قطعات بزرگ
کد مقاله : 1146-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
سجاد رجبی جلال *، اسماعیل باقری
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا(توگا)
چکیده مقاله:
در این مقاله روش انتقال رزین به داخل قالب به کمک اعمال خلاء(VARTM) با بهینه‌سازی‌های انجام شده در پارامترهای موثر در آن، به عنوان جایگزینی مناسب برای روشهای موجود در ساخت قطعات بزرگ و متوسط معرفی شده است. در این راستا روشهای VARTM، دستی و تولید با الیاف پیش آغشته (Prepreg) از لحاظ خواص مکانیکی، زمان تولید و هزینه، مورد مقایسه قرار گرفته است و ساخت قطعات با روش VARTM در صنایع هوایی، دریایی، توربین‌سازی و خودرو‌سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و از لحاظ هزینه و زمان تولید مقایسه‌ای بین تولید بال 9 متری هواپیما با روش دستی و VARTM و مقایسه‌ای بین تولید پره توربین بادی با استفاده از Prepreg و روش VARTM انجام گرفته است. و در نهایت به این نتایج رسیده شده است که قطعات ساخته شده به روش VARTM دارای هزینه کمتر نسبت به دو روش دیگر بوده است و از لحاظ خواص مکانیکی و سرعت کار در حد ساخت با Prepreg و بالاتر از روش دستی بوده است.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت - بال هواپیما - پره توربین بادی- توربین گازی رولزرویس - VARTM
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است