بررسی دانه بندی فیلر در لوله های کامپوزیتی(GRP) تولید شده به روش ناپیوسته و تاثیر این دانه بندی روی خواص لوله
کد مقاله : 1143-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
مهدی وثیقی پیرایش *
شرکت ارکان لوله همدان
چکیده مقاله:
در طراحی لوله های کامپوزیتی طراح لوله با توجه به بالا بودن قیمت مواد اولیه جهت تامین خواصی مانند استیفنس و اقتصادی کردن لوله از فیلر در طراحی لوله های کامپوزیتی استفاده کرده است حال نوع و دانه بندی فیلر می تواند روی خواص مختلف لوله تاثیر گذار باشد در لوله های کامپوزیتی تولید شده بروش ناپیوسته فیلر در ترکیب با پلیمر بصورت ساندویچ پنل بین دو لایه کامپوزیتی قرار می گیرد در نتیجه مناسب نبودن فیلر تاثیرات مستقیمی بر خواصی مانند سفتی و دیفلکشن دارد و حتی درصد مصرف پلیمر که ماده گرانی در تولید این لوله ها می باشد را می تواند افزایش دهد . در این مقاله ابتدا به بررسی نوع و دانه بندی مناسب فیلر پرداخته شده و تست های عملکردی در آزمایشگاه و خط تولید در این زمینه انجام شده است در نهایت بهینه ترین دانه بندی جهت تامین خواص با کمترین درصد مصرف پلیمر ارائه شده است همچنین نتایج تست های عملکردی در این زمینه ارائه و روی تاثیر این دانه بندی بر روی خواص لوله بحث شده است .
کلیدواژه ها:
لوله های کامپوزیتی ،GRP،فیلر ،سفتی ،دانه بندی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است