ترمیم لوله های فلزی با پوشش کامپوزیتی
کد مقاله : 1137-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
راضیه بلندی *
مشهدصدراشرق
چکیده مقاله:
یکی از کاربرد های مواد FRP در صنعت نفت و گاز، استفاده از این مواد جهت تعمیر خطوط لوله است. هر ساله میلیاردها دلار برای تعمیر لوله‌های خورده شده یا آسیب دیده مصرف می‌شود که مقدار زیادی از این هزینه‌ها مربوط به روش‌های قدیمی به کار رفته است که در آنها بخش آسیب دیده‌ی لوله خارج شده و توسط یک قطعه‌ی جدید، جایگزین می‌شود. این عملیات مستلزم توقف عملیات انتقال است که باعث از دست رفتن مقدار قابل توجهی از درآمد ممکن می‌شود. در چند سال گذشته گزارش‌های متعددی در مورد استفاده از ورقه‌های کامپوزیتی FRP جهت تعمیر خطوط لوله ارائه شده است. که نشان‌دهندة رشد سریع استفاده از این روش در صنعت خطوط لوله می‌باشد. ترمیم کامپوزیتی بسته به شرایط خطوط لوله هم می‌تواند در سطح خارجی لوله و هم در سطح داخلی لوله انجام گردد. تعمیر با کامپوزیت‌های FRP باعث صرفه جوئی قابل توجه در زمان و هزینه‌ها می‌گردد. این امر به دلیل قابلیت اجرای ترمیم در حین سرویس دهی خط لوله و علاوه بر آن نیاز به هزینه‌های کارگری پائین‌تری در مقایسه با روش‌های سنتی می باشد. مزایای تعمیر کامپوزیتی، ایمنی، سرعت بیشتر و هزینه‌های پایین‌تر است. این گزارش مطالعه‌ای بر خواص ترمیمی کامپوزیت‌ها و استفاده از استانداردهای مختلف جهت محاسبه ضخامت لایه‌ی ترمیمی و طریقه‌ی لایه گذاری بوده و همچنین تأثیر پارامترهای مختلف در ترمیم این لوله ها را نیز مورد بررسی قرار می دهد.
کلیدواژه ها:
خوردگی، تعمیر لوله های فلزی، پوشش کامپوزیتی، دوام پوشش
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است