بررسی و مطالعه نانو کامپوزیت های زمینه پلی وینیل الکل با ذرات تقویت کننده مونت موریلونیت
کد مقاله : 1125-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
فاطمه باقری *1، سید مجتبی زبرجد2، کمال جانقربان2
1دانشجو
2هیئت علمی دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
نانو کامپوزیت های زمینه پلیمری اخیرا بدلیل خواص منحصر بفرد و کاربرد های تجاری خاصشان بعنوان یک موضوع مهم برای تحقیق شناخته شده اند. افزودن clay به پلیمرها باعث تقویت خواص آن ها شده و ممکن است خواص مفیدی را در آن ها ایجاد کند. از جمله خواصی که با تولید PCN (polymer clay nano composite) بهبود می یابند، میتوان به خواص مکانیکی، فیزیکی، حرارتی، مقاومت در برابر خوردگی اشاره نمود. از جمله فیلرهای پرکاربرد می توان به سیلیکات های خاک رس اشاره کرد، که رایج ترین آن مونت موریلونیت (MMT )می باشد. ازطرفی مونت موریلونیت قابلیت تشکیل سوسپانسیون پایدار در آب را دارد و همین خواص آبدوستی آن ،پراکندگی این لایه های سیلیکاتی معدنی در پلیمر های قابل حل در آب مانند پلی وینیل الکل(PVA) را تقویت می کند. در این تحقیق، خواص نانو کامپوزیت زمینه PVA با ذرات نانو رس که به روش محلول تهیه شده اند، مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است. نتایج حاکی از ان است که با افزودن مقدار اندکی مونت موریلونیت ،در خواص مکانیکی تغییرات شگرفی ایجاد شده و چندین برابر افزایش می یابند. این تغییرات نتیجه ی پراکندگی یکنواخت درات مونت موریلونیت می باشند.
کلیدواژه ها:
نانو کامپوزیت- مونت موریلونیت- پلی وینیل الکل- نانو رس
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است