کاربرد کامپوزیتهای پلیمری در حمل‌و‌نقل ریلی
کد مقاله : 1118-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
باهره معروف *1، رضا باقری2
1دانشگاه ارومیه
2دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی شریف
چکیده مقاله:
پلیمرها و کامپوزیتهای زمینه پلیمری از جمله مواد نو می‌باشند که کاربرد آن‌ها در صنعت حمل و نقل ریلی طی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و در حال توسعه است. استفاده از قطارهای مسافری و وسایل حمل و نقل عمومی به شکل وسیعی در بسیاری از شهرهای دنیا گسترش یافته است و توجه و تلاش طراحان در جهت سبک کردن این وسایل و کاهش هزینه-های ساخت و نگهداری وسایل حمل و نقل ریلی با عملکرد بالا می‌باشد. یکی از راه‌کارهای مطرح، استفاده از کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیتهای پلیمری است. این مواد به واسطه بهبود عملکرد و کارایی قطارها مورد توجه بسیار قرار گرفته‌اند و توسعه قابل توجهی در این صنعت یافته اند. با توجه به اهمیت جایگزینی مواد سنتی با مواد کامپوزیتی و پیشرفته، در این پروژه مطالعاتی کاربرد، وضعیت بازار جهانی و تحقیقات کامپوزیتها و نانوکامپوزیتهای زمینه پلیمری در صنعت حمل و نقل ریلی جهت توسعه و بومی سازی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت- نانوکامپوزیت - حمل و نقل - ریلی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است