مروری جامع بر نانوپرکننده‎های مورد استفاده در کامپوزیت‎های فنولیک با رویکرد فداشوندگی
کد مقاله : 1101-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
سعید دیانتی *، حبیب اله شاکری، محمد ابوطالبی
کارمند
چکیده مقاله:
در شرایط شوک‎های گرمایی ناگهانی، استفاده از عایقهای گرمایی غیر فعال، به ویژه کامپوزیت‎های فداشونده زغال‎گذار نسبت به سایر روش‎ها موثرتر و به صرفه‎تر است. فدا شدن عایق گرمایی، روشی موثر و مطمئن با کاربرد گسترده در حفاظت از سازه‎های هوافضایی در برابر آثار مخرب گرمایش با دمای زیاد محسوب می‎شود. کامپوزیت‎ها‎ی با ماتریس فنولیک به شکل وسیعی به عنوان مواد فداشونده مورد استفاده قرار می‎گیرند. مهم‎ترین محدودیت‎های این کامپوزیت‎ها، سرعت نسبتاً زیاد خوردگی ناشی از جریان داغ و کم بودن مقاومت مکانیکی زغال تشکیل شده ناشی از فدا شدن است. افزودن نانو ذرات به عنوان افزودنی به سیستم‎های پلیمری منجر به تولید نانوکامپوزیت‎های پلیمری (PNs) می‎شود که نمایش ‎دهنده‎ی خصوصیات پلیمری چند عاملی و کارآمد بوده و نسبت به کامپوزیت‎های رایج خواص بهتری را از خود نشان می‎دهند. مواد نانوکامپوزیتی فداشونده از مقاومت فداشوندگی هر دو جزء یعنی رزین و نانو ذرات بهره می‎برند. هدف از برنامه‎ریزی برای گسترش این مواد، تولید نوع جدیدی از مواد نانو ساختار می‎باشد که سبک‎تر بوده و خصوصیات فرسایشی و محافظتی بهتری از مواد فداشونده امروزی دارند. ویژگی‎های چندعاملی قابل استناد به نانوکامپوزیت‎های پلیمری شامل مقاومت گرمایی بهبود یافته، مقاومت در برابر شعله، مقاومت در برابر رطوبت و مقاومت به سایش می‎باشد. از طریق کنترل و تغییر افزودنی‎ها در سطح نانو مقیاس، می‎توان به حداکثر افزایش خواص سیستم‎های پلیمری انتخاب شده دست یافت تا نیازمندی‎های رایج نضامی و هوافضا تامین شود. در این مقاله به بررسی مطالعات انجام شده در زمینه‎ی افزودن نانوپرکننده‎ها به ماتریس فنولیک در مراکز تحقیقاتی دنیا پرداخته شده است.
کلیدواژه ها:
نانوکامپوزیت-فنولیک-فداشوندگی-مقاومت گرمایی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است