بررسی خواص تریبولوژیکی و استحکام کششی نانوکامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با نانو ذرات خاک رس مورد استفاده در لوله‌های انتقال گاز
کد مقاله : 1092-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
بهاره رحیمی *1، نرجس ضیایی2، سیروس جوادپور3
1دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد
2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
3دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
در سال‌های اخیر نانوکامپوزیت‌های پلیمر/لایه‌های سیلیکات به علت بهبود قابل توجهی در خواص مکانیکی فیزیکی، در مقایسه با پلیمر خالص مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این میان نانوکامپوزیت اپوکسی/مونت‌موریلونیت به علت بهبود خواص مکانیکی و بالاخص ممانعت در برابر نفوذ، توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده است که به علت ارزان قیمت بودن، سبک بودن و مقاومت بالا در برابر خوردگی می‌توانند جایگزین مناسبی برای لوله‌های فولادی در خطوط انتقال نفت و گاز باشند. در این تحقیق بهترین روش مخلوط کردن رزین اپوکسی از نوع پخت در دمای بالا با مقادیر مختلف وزنی نانوذرات خاک رس جهت رسیدن به ساختار لایه لایه‌ای منظم مشخص شد. همچنین پراکندگی نانوذرات در زمینه‌ی پلیمری با استفاده از پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفته است. استحکام کششی و مقاومت در برابر سایش نانوکامپوزیت با اضافه کردن درصدهای مختلفی از نانوذرات خاک رس به رزین اپوکسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون کشش و سایش حاکی از آن است که با افزایش مقدار نانوذرات خاک رس، استحکام کششی و مقاومت در برابر سایش نانوکامپوزیت افزایش خواهد یافت.
کلیدواژه ها:
نانوکامپوزیت-رزین اپوکسی-مونت‌موریلونیت-استحکام کششی-خواص تریبولوژیکی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است