بررسی رفتار ضربه سرعت پایین در سازه های ساندوچی حاوی پوسته کامپوزیتی و هسته چند تکه
کد مقاله : 1082-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
میلاد حسین خانی *1، علیرضا شارعی1، محمود موسوی مشهدی2، مجید صفرآبادی فراهانی2، مجتبی حقیقی یزدی2
1دانشجو
2عضو هیات علمی
چکیده مقاله:
در این مقاله با استفاده از نرم‌افزار آباکوس، پاسخ ضربه سرعت پایین در ساندویچ پنل‌های کامپوزیتی با هسته فومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. فوم‌های به کار رفته در هسته از نوع PVC و جنس پوسته نیز از الیاف شیشه E-Glass Epoxy می‌باشد. ساندویچ پنل‌های مورد بررسی در 3 لایه‌گذاری مختلف بصورت زیر شبیه سازی شده‌است.
[0_/90_/0_/core/0_/90_/0_] و [0_/90_/core/0_/0_/core/90_/0_] و [0_/90_/core/0_/core/0_/core/90_/0_]
ضربه زننده از جنس فولاد و به شکل نیم‌کروی با قطر 12.7 میلی‌متر و با جرم کلی 5.02 کیلوگرم می‌باشد. ضربه در سرعت‌های مختلف (انرژی‌های ضربه مختلف) شبیه سازی شده‌است
هدف از استفاده از لایه‌گذاری‌های مختلف بهبود ظرفیت جذب انرژی می‌باشد، در هر یک از بارگذاری‌ها انرژی جذب شده، ماکزیمم بار و ماکزیمم تغییر شکل ساندویچ پنل استخراج شده‌است و یا حالت های مختلف مقایسه شده است.
پس از بررسی نتایج بدست‌آمده ساندویچ پنل با 3 هسته دارای قابلیت جذب انرژی بهتری نسبت به حالت تک هسته‌ای می‌باشد. با افزایش تعداد هسته‌ها بیشینه نیروی تماسی کاهش میابد.
کلیدواژه ها:
تأثیر طراحی هسته ، فوم PVC ، ضربه سرعت پایین ، ساندویچ پنل های کامپوزیتی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است