کاربرد و جایگزینی کامپوزیتهای پایه پلیمری به جای متریال فلزی و غیر فلزی در صنایع کشور
کد مقاله : 1052-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
احمد هدایت بازرگانی *1، الهام رحمتی2
1قائم مقام مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
2مسئول تحقیق و توسعه
چکیده مقاله:
کامپوزیتهای پایه پلیمری از رایجترین دسته کامپوزیتها هستند که شامل زمینه ای از جنس پلیمر (رزین) که با فاز توزیع شده تقویت کننده متصل شده است. خواص کامپوزیتهای پایه پلیمری با تغییر نوع، جهت، کمیت و مکان الیاف تقویت کننده، نوع پلیمر مصرفی و مواد افزودنی قابل تغییر می باشد. در این مقاله رفتار اجزای تشکیل دهنده آن و خواص مکانیکی، فیزیکی، الکتریکی، حرارتی، مغناطیسی و ... بررسی می شود. بعضی از خواص آن با متریال مشابه فلزی و غیرفلزی مقایسه می گردد و در نهایت جایگزینی و کاربرد کامپوزیتها به تفضیل در صنایع مختلف کشور از قبیل نفت،گاز و پتروشیمی، سکوهای دریایی، سازه های ساحلی، شناورها، تجهیزات حفاری، پایانه های نفتی، کارخانجات تولید مواد شیمیایی، راه و ساختمان، برق و مخابرات، خطوط انتقال و توزیع برق، آب و فاضلاب، سازه های آبی، شهرسازی، شیلات، نظامی، تجهیزات ورزشی و تفریحی، حمل و نقل، کشاورزی و غیره مطرح می گردد و دلایل جایگزینی آن با توجه به خاصیت ویژه ارائه خواهد شد.
کلیدواژه ها:
کامپوزیتهای پایه پلیمری - خواص ویژه - کاربرد در صنایع - جایگزینی و مقایسه با فلز و غیر فلز
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است