بررسی عیب لایه لایه شدگی ناشی از سوراخکاری بر روی کامپوزیت های لایه ای الیاف کربن/اپوکسی توسط تست التراسونیک و رفع آن
کد مقاله : 1044-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
اسد حبیبی ارباستان *
دانشجو کارشناسی ارشد / دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری
چکیده مقاله:
چکیده
قطعات کامپوزیتی از الیاف کربن plain بافت حصیری و در یک جهت استفاده شده است. در این آزمایش ابتدا توسط یک دستگاه التراسونیک عمق سنج با شناسه IV-MMDL از سلامت قطعه اطمینان حاصل کرده و پس از آن طی عملیات ماشینکاری (سوراخکاری) در سه پارامتر سرعت برشی سرعت پیشروی و هندسه ابزار و سه سطح مختلف (کم، متوسط و زیاد) سوراخکاری اولیه صورت گرفت. سپس مجددا توسط تست التراسونیک اطراف سوراخهای ایجاد شده را مورد آزمایش قرار داده تا از عیب لایه لایه شدگی فرآیند ماشینکاری اطلاع حاصل گردد. عموم این عیب در لایه های بالا یا در لایه های پایین بوجود می‌آید. علت این عیب در ورود و خروجی مته به داخل سوراخ هست. در مرحله بعدی ضمن تشخیص عوامل تاثیر گذار شامل زاویه نوک مته باعث تورفتگی یا جدایش لایه‌ی زیرین و بدنه مته که در هنگام خروج مته از سوراخ باعث جدا کردن لایه‌ی بالایی قطعه از همدیگر می‌شود. برای رفع این معظل در ابتدا ورق‌های فلزی با سوراخهای از قبل مشخص شده تحت عنوان فیکسچر استفاده می‌شوند بطوریکه قطعه در قسمت میانی فیکسچر قرار گرفته و سوراخکاری این مرحله صورت می‌گیرد. مرحله دیگر مجددا تست التراسونیک برای سلامت سوراخ‌ها انجام می‌پذیرد، اما به علت نرسیدن به قطر دلخواه بدلیل عیب ریش ریش شدگی (یکی از عیب‌های سوراخکاری در کامپوزیت‌ها) تغییر در فرم نوک مته برای حذف این ریش ریش انجام گرفت، در مرحله آخر، سوراخ نهایی ایجاد شده با التراسونیک تست گرفته از میکروسکوپ NORMAL LABO برای نمایش واضحتر عیب ثانویه ایجاد شده استفاده می‌نماییم.
کلیدواژه ها:
ماشینکاری, کامپوزیت, التراسونیک, سوراخکاری کامپوزیت.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است