بهبود مقاومت به تورق کامپوزیت‌های فنولیک/شیشه با استفاده از الیاف میکرو
کد مقاله : 1034-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
آرین محمدی نسب *1، امیرمسعود رضادوست2، مسعود اسفنده3
1پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2استادیار
3معاون اداری ومالی
چکیده مقاله:
کامپوزیت‌ رزین‌های فنولی به دلیل مزایایی چون مقاومت حرارتی بالا، خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب، مقاومت شیمیایی و الکتریکی خوب و قیمت پایین مورد استفاده در صنایع حمل و نقل و هوافضا میباشد. از سوی دیگر معایبی نظیر جمع شدگی زیاد، تیره بودن رنگ ذاتی رزین، پایین بودن استحکام ضربه‌ای و مقاومت پایین نسبت به تورق استفاده از این کامپوزیت‌ها را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است. در این پروژه اثر حضور میکرو الیاف شیشه در کامپوزیت‌های لایه ای فنولیک/شیشه بررسی شد. به همین منظور نمونه هایی با درصدهای مختلف از الیاف میکرو تهیه و تحت آزمون خمش سه نقطه ای و خمش سه نقطه ای شکاف دار قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن میکرو الیاف، شکست بصورت تورق کامل را در کامپوزیت‌های لایه‌ای به مکانیزم شکست خارج از صفحه تغییر داد. حضور میکرو الیاف بر استحکام خمشی کامپوزیت تاثیر افزایشی نشان نداد اما باعث شد تا با کنترل مسیر رشد ترک، شکست نمونه ها در کرنش های بیشتری نسبت به نمونه های بدون میکرو الیاف اتفاق بیافتد.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت های فنولیک_میکرو الیاف_تورق_الیاف شیشه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است