عوامل محدود کننده مصرف لوله ، اتصالات و مخازن فایبرگلاس در عمران وصنعت کشور و چگونگی مقابله با آنها
کد مقاله : 1029-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
گروه تولیدی بازرگانی آریاکاوان *
چکیده مقاله:
در این مقاله بر کلیه ی عواملی که باعث شده و در آینده سبب خواهد شد که از لوله و مخازن و اتصالات فایبرگلاس در عمران و صنعت به اندازه ی کافی استفاده نشود اشاره شده و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آنها بر شمرده شده است. در این مقاله عواملی همچون عدم آشنایی کارفرمایان ، مشاورین ، پیمانکاران و عوامل حمل و نقل ، بارگیری و بار اندازی و همچنین مردم و مصرف کنندگان و حتی برخی تولید کنندگان با نحوه ی برخورد با یک لوله ، یک اتصال و یک مخزن کامپوزیتی وچگونگی نگهداری و تعمیر آنها به تفصیل برشمرده شده است . مضافاً نحوه ی بازرسی صحیح این محصولات و عدم آشنایی برخی شرکت های بازرسی با نحوه ی صحیح رد و پذیرش این محصولات بر اساس استاندارد ها مطالب مهمی ذکر شده است . ضمنا راهکارهایی برای مقابله با این عوامل و آشنایی اشخاص ذیربط پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها:
عوامل محدود کننده,فایبرگلاس ,لوله,GRP
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است