لوله و مخازن فایبرگلاس در معرض اشعه ی UV و دیگر عوامل جوی و خارجی از نقطه نظر استانداردهای بین المللی
کد مقاله : 1028-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
گروه تولیدی بازرگانی آریاکاوان *
چکیده مقاله:
در این مقاله نشان داده شده است که لوله و مخازن فایبرگلاس تا چه اندازه در مقابل اشعه UV و عوامل جوی مقاوم هستند و چه تمهیداتی برای مقاوم تر ساختن آنها بایستی به کاربرده شود و چه آزمایشاتی برای تعیین میزان مقاومت آنها پیش بینی شده است و در یک کلام ، استانداردهای بین المللی چه عقیده ای در مورد لوله و مخازن فایبرگلاس در معرض اشعه UV و دیگر عوامل جوی و خارجی دارند . این در حالیستکه تصور عمومی این است که فایبرگلاس مانند دیگر پلاستیکها به شدت تحت تاثیر اشعه ماورای بنفش موجود در نور خورشید به سرعت تخریب می شود در حالیکه طبق استانداردها یک محصول فایبرگلاس تحت اشعه فرا بنفش فقط دچار تخریب سطحی می شود و این تخریب به عمق محصوال نفوذ نمیکند و مقاومت آن را کاهش نمیدهد. و در این خصوص به نتایج تحقیقات و آزمایشاتی که صورت گرفته اشاره شده است.
کلیدواژه ها:
مخازن,اشعه,ماورای, فرا بنفش,UV,,فایبرگلاس ,لوله,GRP
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است