ساخت و مشخصه یابی پودر یک نوع نانوکامپوزیت زیست پلیمر
کد مقاله : 1016-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
میلاد مستاجران *1، محمد رضا دشت بیاض2
1دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
2عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده مقاله:
یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعت ساخت تجهیزات پزشکی و کاشتنی‌های داخلی و خارجی، مهندسی بافت استخوان است. در سال‌های اخیر چالش‌هایی از قبیل شناسایی و به‌کارگیری مواد زیستسازگار (Biocompatible) و زیست‌تخریب‌پذیر (Biodegradable)، نوع بافت مورد نیاز و کاربرد آن، نحوه ساخت و بررسی خواص مکانیکی عضو جایگزین شده در بدن و هم‌چنین بررسی خواص زیستسازگاری و انجام‌پذیری آن در آزمایشگاه قبل از کاشت در داخل بدن انسان، مورد بررسی و ارزیابی پژوهش‌گران بوده است. از انواع پلیمرهای زیست‌سازگار می‌توان به انواع پلی‌آمیدها (Polyamides) اشاره کرد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند با روش‌های ویژه می‌توان پس از ترکیب این نوع از پلیمرها با مواد زیستسازگار، خواص جدید مکانیکی و زیستسازگار جدیدی را به دست آورد. در این پژوهش، پودر یک نوع نانوکامپوزیت پلی‌آمید تقویت‌شده با ذرات نانومتری هیدروکسی‌آپاتیت (nano-Hydroxyapatite) که دارای خواص زیست‏سازگار است با شرایط مختلف تهیه‌شده و خواص فیزیکی و ریخت‌شناسی (Morphology) آن مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که می‌توانیم به کمک روش‌های بهینه‌شده، ذرات نانومتری هیدروکسی آپاتیت را بر روی ذرات میکرومتری پلیمر پلی‌آمید قرار دهیم تا در مرحله بعد، از پودر تهیه‌شده به کمک روش‌های پخت مناسب، نانوکامپوزیت حجیم بسازیم.
کلیدواژه ها:
نانوکامپوزیت زمینه پلیمری –پودر پلی‌آمید - نانو هیدروکسی آپاتیت - ریخت‌شناسی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است