برگزاری کارگاه‏ های آموزشی تخصصی در کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
1395-06-24
برگزاری کارگاه‏ های آموزشی تخصصی در کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران در صدد است با همکاری اساتید مبرز دانشگاهی و متخصصان صاحب‏ نظر صنعتی اقدام به برگزاری کارگاه‏های آموزشی مرتبط با محورهای علمی کنفرانس نماید. بدینوسیله از علاقمندان به ارائه کارگاه‏های آموزشی در این رویداد تخصصی دعوت به ‏عمل می ‏آید تا پس از عضویت در سامانه آنلاین کنفرانس پیشنهادهای خود را از این طریق ارسال فرمایند. پس از بررسی پیشنهادهای ارسالی توسط کمیته علمی کنفرانس و توافق نهایی با ارائه ‏دهندگان، فهرست نهایی کارگاه‏های آموزشی کنفرانس تا تاریخ 30 آبان 1395 از طریق همین پایگاه اینترنتی اعلام خواهد شد.

همچنین علاقمندان به ارائه کارگاه های آموزشی می توانند پیشنهاد خود را با پرکردن فرم زیر و ارسال آن به دبیرخانه کنفرانس مطرح فرمایند.