انتشار مقالات برتر کنفرانس در نشریه علوم و فناوری کامپوزیت
1395-06-22
انتشار مقالات برتر کنفرانس در نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

بر اساس توافق بعمل آمده با نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت، دو مقاله برتر کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران در این نشریه معتبر منتشر می شوند. دو مقاله‏‏ ای که  از نظر کمیته علمی کنفرانس بالاترین امتیاز را کسب نمایند برای داوری نهایی و انتشار به این نشریه ارسال خواهند شد.

برای آشنایی بیشتر با نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت به پایگاه اینترنتی این نشریه به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

http://jstc.iust.ac.ir